Tästä kirjasta

Illuminated – Oppimistieteen käsitteet opettajille tutustuttaa opettajat oppimistieteen ja samalla myös kognitiivisen aivotieteen avainkäsitteisiin. Tämä kirja on eurooppalaisen yhteisprojektin tulos. Sen sisältö on koottu opettajille suunnatuista, ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavista työpajoista. Kirjan ensisijainen tavoite on tarjota kirjallisuusvinkkejä niille, jotka haluavat syventää tietämystään oppimistieteestä. Tämä kirja on avoimen lisenssin alainen ja toivomme, että sen sisältöä kierrätetään.

Kirja on jaettu kuuteen osaan:

 1. Johdanto:
  Johdanto oppimistieteeseen ja kestävän oppimisen käsitteeseen.
 2. Oppiminen ja muisti:
  Kuvaus kognitiivisen järjestelmämme tavasta käsitellä tietoa sekä oppimisen ja muistin adaptiivisuudesta.
 3. Oppimisen biologiaa:
  Katsaus aivomekanismeihin oppimisen taustalla.
 4. Kognitiivisen järjestelmän rajoitteet:
  Oppimista rajoittavat kognitiivisen järjestelmän ominaisuudet
 5. Skeemat ja asiantuntijuus:
  Selvitys tietojärjestelmästämme.
 6. Oppimistieteen näyttöön perustuvat opetuskäytännöt:
  Oppimistieteen tutkimuslöydöksiin pohjautuvien opetuskäytäntöjen alkeet.

E-kirja on saatavilla englanniksi, espanjaksi, suomeksi, kreikaksi ja portugaliksi.

Illuminated-projektista

Illuminated on Erasmus+ -ohjelman projekti (2017-2020), joka kokoaa yhteen opetusteknologian, opettajainkoulutuksen ja kognitiivisen aivotieteen asiantuntijoita tukeakseen opettajia aivotutkimustiedon hyödyntämisessä opetuksessa. IlluminatED-yhteistyötahoina toimivat korkeakoulut: Helsingin yliopisto (Suomi), Pompeu Fabra University (Espanja), Metropolia Ammattikorkeakoulu (Suomi), University of Western Macedonia (Kreikka), sekä yritykset: Advancis Business Services (Portugali) ja BOON (Portugali).

Projektin tavoitteena on lisätä oppimistieteen mukaisten opetusstrategioiden tuntemusta ja käyttöä. Illuminated-ryhmä kehittää avoimia, ts. kaikkien saatavilla olevia ilmaisia opetusmateriaaleja:

 1. Nettikurssi opettajille oppimisen aivotieteestä

  Tämä ilmainen, omaan tahtiin suoritettava nettikurssi sisältää Helsingin yliopiston aivotutkijoiden koostamaa tietoa oppimisesta ja sen parantamisesta. Kurssi on suunnattu opettajille, ja siihen kuuluu kolme osaa: (1) Johdatus oppimistieteeseen; (2) Tutkimustietoa oppimisesta; (3) Hyvät käytännöt oppimisen edistämiseksi. Nettikurssi sisältää videoita, dioja, äänitteitä, artikkeleita ja tehtäviä. https://tidex.upf.edu/courses/course-v1:Illuminated+IL101+2020/course/

 2. Illuminated-kouluttajan työkalupakki opettajien työpajoihin

  Ilmaisesta työkalupakista löytyvät materiaalit oppimisen neurotieteen työpajan järjestämiseksi opettajille. Työkalupakki sisältää mm. puhujan muistiinpanot, aktiviteettimateriaaleja, ja tarvittavat kalvot kahteen ammatillisen lisäkoulutuksen työpajaan. Ensimmäinen työpaja on nimeltään ‘Oppimistieteen alkeet opettajille – Oppimisen kognitiiviset prosessit.’ Toinen työpaja on ‘Oppimisen suunnittelua oppimistieteen avulla – Kognitiiviset periaatteet sovellettuina oppimisen suunnitteluun.’ Työkalupakki on saatavilla englanniksi, espanjaksi, suomeksi, kreikaksi ja portugaliksi.
  http://www.illuminatedproject.eu/

 3. Illuminated – Oppimistieteen käsitteet opettajille

  Avoimen lisenssin e-kirja tutustuttaa opettajat oppimistieteen avainkäsitteisiin. Kirja sisältää myös laajan listan lähteitä niille, jotka haluavat syventää oppimistieteen tuntemustaan. E-kirja on saatavilla englanniksi, espanjaksi, suomeksi, kreikaksi ja portugaliksi.

 4. Illuminated – Oppimistieteen strategiat oppilaille -työpaja

  Ilmaisia sähköisiä materiaaleja opettajille, jotka haluavat opettaa oppilailleen oppimistieteen tutkimustietoon pohjautuvia oppimisstrategioita. Työpajan materiaalit (kalvot puhujan muistiinpanoilla, nettikyselyt) soveltuvat yläasteikäisille ja sitä vanhemmille oppilaille ja opiskelijoille. Materiaalit ovat saatavilla englanniksi ja espanjaksi.

For more information:

Kirjoittajista

Tämän e-kirjan on kirjoittanut Marc Beardsley Pompeu Fabra -yliopistosta. Mari Tervaniemi Helsingin yliopistosta ja Davinia Hernández-Leo Pompeu Fabra -yliopistosta ovat tehneet alkuperäistekstin tieteellisen arvioinnin. Suomenkielisen version on kääntänyt englannista PsM Piia Turunen.

Marc Beardsley on tutkijana “TIDE Research Group on Interactive and Distributed Technologies for Education” -tutkimusryhmässä Pompeu Fabran yliopistossa Espanjassa (www.upf.edu/web/tide). Hän on Illuminated-projektin projektivastaava, ja hänen tieteellinen mielenkiintonsa kohdistuu aivotieteen ja opetuksen risteyskohtaan sisältäen oppimisen suunnittelun, oppimistieteen, sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen, ja vastuullisen lähestymistavan oppimisteknologioiden tutkimukseen.

Dosentti Mari Tervaniemi toimii Cicero-verkoston tutkimusjohtajana Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa (www.cicero.fi) ja Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä (www.cbru.helsinki.fi) Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut yhteensä yli 180 tutkimusartikkelia ja katsausta vertaisarvioiduissa kansainvälisissä lehdissä. Hän tutkimusalojaan ovat kognitiivinen aivotiede, oppimistiede, kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia, ja hän on julkaissut tutkimuksia erityisesti kuulonvaraisesta oppimisesta, muusikkouden vaikutuksista aivoihin ja musiikin tunteiden aivoperustasta.

Tohtori Davinia Hernández-Leo on professori “Department of Information and Communications Technologies Department (DTIC)”-laitoksella Pompeu Fabran yliopistossa Espanjassa. Hän koordinoi TIDE-tutkimusryhmää (Interactive and Distributed Technologies for Education group), on varadekaanina UPF -insinöörikoulussa ja tutkimusjohtaja sen opetuslaadun ja innovaation yksikössä. Hän on kirjoittajana yli sadassa tieteellisessä julkaisussa, ja on saanut palkintoja opetuksestaan (Vicens Vives) sekä ICREA -akatemiapalkinnon Katalonian hallitukselta vuonna 2019.

Tämän kirjan käyttö

Tämän avoimen lisenssin kirjan tavoite on tulla jaetuksi ja kierrätetyksi, ja haluamme mahdollistaa sisällön käytön ja muokkaamisen moniin tarpeisiin sopivalla tavalla. Jokaisen kappaleen alatunnisteessa on Creative Commons -lisenssi, joka kuvailee sisällön sallittuja käyttötapoja.

Viittaus

Jos haluat viitata tähän kirjaan APA-muodossa, käytä alla olevaa muotoilua:

Beardsley, M. 2020. Illuminated – Oppimistieteen käsitteet opettajille [Illuminated Science of Learning Concepts for Teachers] (P. Turunen, Trans.). Retrieved from https://illuminatedfi.pressbooks.com/

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään
tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen
mahdollisesta käytöstä.

License

Share This Book